Jsem studentem biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě v Praze s ambicí stát se učitelem. Škole ale moc nedám, jediný můj předmět s povinnou docházkou je curling, takže svůj čas dělím mezi skauting, práci a zábavu.

Do kategorie „skauting“ aktuálně spadá hlavně vedení skautů, výchovné zpravodajování na středisku, pořádání rádcáku či roverského Výsadku a pochopitelně Fonticulus. Mou prací (rozuměj – tím, z čeho mám nejen dobrý pocit) je barmanování v jazzovém klubu, což je skvělá syntéza dobré muziky, příjemných lidí a levného piva. A i když všechno zmíněné výše mi přijde zábavné, do speciální kategorie „zábava“ bych zařadil hlavně florbal a pohyb vůbec, poslouchání starých desek a bytí venku.

Letos se na kurzu objevím počtvrté, z čehož je možné usuzovat, že otřepané heslo „třikrát a dost“ pro Fonticulus rozhodně neplatí!“